Schaarste op het net voor grote afnemers

13-12-2021 | De bestaande, landelijke capaciteitskaart van de netbeheerders in ons land, wordt uitgebreid. Een extra ‘laag’ op de kaart geeft inzicht in de (afname)schaarste op sommige locaties voor grote afnemers. De informatie betreft alleen grootverbruikers en geldt niet voor consumenten-aansluitingen. Bedrijven en organisaties hebben hiermee bij locatiekeuzes inzicht in de mogelijkheden voor de beschikbare […]

Subsidie nodig voor de (thuis)batterij

17-11-2021 | Het aantal zonnepanelen in ons land groeit zo sterk dat het terugleveren aan het net een probleem wordt in wijken waar het net hier niet op berekend is. Het tijdelijk opslaan van zonnestroom is hiervoor een uitstekende oplossing, maar thuisbatterijen zijn in ons land voor de consument nog niet rendabel. Nederland blijft hiermee […]

RES-doelstelling haalbaar, nu starten met uitvoering

1-7-2021 | De regionale energiestrategieën, die vandaag werden opgeleverd, hebben een forse impact op het elektriciteitsnet. Het afgesproken klimaatdoel van 35 terawattuur (TWh) duurzame opwek op land is haalbaar, mits alle partijen nu samen de RES-opgaven concretiseren en uitvoeringsprogramma’s opstellen voor het aanpassen, ruimtelijk inpassen en realiseren van infrastructuur. Dat constateren de netbeheerders in hun […]

Krapte op het elektriciteitsnet raakt komende jaren iedereen

24-6-2021 | De netbeheerders werken hard aan het energienet van de toekomst. In de tussentijd loopt het net in Nederland de komende jaren op steeds meer plekken tegen zijn grenzen aan. Alle provincies in Nederland hebben op dit moment al in meer of mindere mate te maken met krapte op het elektriciteitsnet. In de meeste […]

Netbeheerders publiceren landelijke capaciteitskaart voor producenten duurzame energie

16-4-2021 | De regionale netbeheerders hebben gezamenlijk een kaart gepubliceerd, waarop producenten van duurzame stroom kunnen zien waar in Nederland voldoende capaciteit is voor het leveren van energie aan het net. De landelijk overzicht helpt producenten die SDE++ subsidie (Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie) willen aanvragen voor het produceren van hernieuwbare energie. Bij die subsidieaanvraag […]