Engineering

Engineering

Wilt u tracé engineering uitbesteden? Wij hebben voor uw project de juiste technische kennis in huis.

We verzorgen de engineering voor zowel solo als combi projecten in verschillende disciplines (o.a. elektra, gas, water). Wij houden rekening met de geldende wet en regelgeving en de specifieke voorschriften van de netbeheerder en stakeholders. Dit doen wij met de technische professionals van Kompier Energy Support.

Kompier Energy Support verzorgd het hele engineeringsproces van functioneel ontwerp tot projectmanagement.

Tracé engineering bevat de volgende stappen:

 • Het begin- en eindpunt van het tracé
 • De capaciteit die aangelegd moet worden
 • Wat de kabel- en/of leidingdiameter moet zijn
 • Materiaalkeuze
 • Overige randvoorwaarden
 • Lengte en complexiteit van het tracé
 • Technische uitvoerbaarheid
 • Soort gronden: publiek/particulier?
 • Eventuele benodigde verkennende onderzoeken (bijv. bodemkwaliteit of archeologisch)
 • De globale doorlooptijd/planning
 • De kostenraming voor verschillende routes
 • Lengte en complexiteit van het tracé
 • Technische uitvoerbaarheid
 • Soort gronden: publiek/particulier?
 • Eventuele benodigde verkennende onderzoeken (bijv. bodemkwaliteit of archeologisch)
 • De globale doorlooptijd/planning
 • De kostenraming voor verschillende routes
 • Topografie, KLIC-melding, kadastrale grenzen en uitkomsten van de schouw
 • De engineering van sleufloze objecten in gang gezet
 • Eventueel onderzoek naar bodemkwaliteit, Niet Gesprongen Explosieven (NGE), archeologie en Flora & Fauna in gang gezet
 • Gestart met Beïnvloedingsberekeningen (MS)
 • Als het nodig is vooroverleg gehouden met vergunningverlenende instanties
 • Gekeken naar eventuele stappen die nodig zijn wanneer particuliere gronden gekruist moeten worden.
 • Overzicht van de planning en doorlooptijd per week
 • De kostenraming/begroting
 • Besprekingsverslagen met derden (vergunningverlenende instanties, particulieren)
 • Proefsleufresultaten
 • Rapportages van verschillende vooronderzoeken
 • Knelpunten uit het VO opgelost
 • aanvullende onderzoeken in gang gezet
 • proefsleuven uitgevoerd
 • Kabel- en leidingeigenaren op de hoogte gesteld van de geplande werkzaamheden
 • Dossiers compleet gemaakt
 • Verkeersplannen opgesteld
 • Projectbeheersing
 • Risicobeheersing
 • Omgevingsmanagement
 • Technische management
 • Contractmanagemen

Wij staan voor je klaar

Kompier gaat graag met je in gesprek om samen uw uitdaging te bespreken. Klik hier om op de koffie te komen.