Subsidie nodig voor de (thuis)batterij

17-11-2021 | Het aantal zonnepanelen in ons land groeit zo sterk dat het terugleveren aan het net een probleem wordt in wijken waar het net hier niet op berekend is. Het tijdelijk opslaan van zonnestroom is hiervoor een uitstekende oplossing, maar thuisbatterijen zijn in ons land voor de consument nog niet rendabel. Nederland blijft hiermee achter bij o.a. België en Duitsland. Subsidie op opslag – parallel aan afbouw van de salderingsregeling – is daarom een belangrijk middel om het investeren in zon op dak te blijven stimuleren. Een subsidie van 30 procent maakt een thuisbatterij al in 2023 rendabel voor consumenten.

Het aantal knelpunten op de laagspanningsnetten zal naar verwachting de komende jaren sterk toenemen. Nu al zien we dat in wijken waar het net daar niet op berekend is, problemen ontstaan wanneer er op zonnige dagen veel stroom uit zonnepanelen het net op moet. Omvormers van zon-installaties bij de consument schakelen dan uit veiligheidsoverwegingen automatisch uit.

Barrière wegnemen

De drukte op de laagspanningsnetten vormt daarmee een barrière voor consumenten en bedrijven om te blijven investeren in zon op dak. Lokale opslag van elektriciteit – in buurtbatterijen of een thuisbatterij – kan een goed middel zijn om die barrière weg te nemen. Opslag is helaas financieel nog niet interessant, onder andere door de salderinsgregeling.

Thuisopslag in regeerakkoord

Het afbouwen van de salderingsregeling – zoals voorgesteld in het wetsvoorstel dat het volgende kabinet zal behandelen – zal opslag uiteindelijk renderend te maken. Dit alleen is echter onvoldoende. Bij het voorgestelde afbouwpad zijn thuisbatterijen pas in 2028 rendabel. Daarom is een aanvullend financieel instrumentarium nodig. Uit berekeningen van de netbeheerders blijkt dat bij een subsidie van 30% op de investeringskosten de thuisbatterij in 2023 al rendabel kan zijn voor consumenten. Nader onderzoek is echter nodig. Wij roepen daarom het kabinet op om te onderzoeken op welke wijze thuisopslag bij consumenten gestimuleerd kan worden en de uitkomsten te betrekken bij de totstandkoming van een nieuw regeerakkoord

Bekijk ook:

Schaarste op het net voor grote afnemers

Schaarste op het net voor grote afnemers

13-12-2021 | De bestaande, landelijke capaciteitskaart van de netbeheerders in ons land, wordt uitgebreid. Een extra ‘laag’ op de kaart geeft inzicht in de (afname)schaarste…
Subsidie nodig voor de (thuis)batterij

Subsidie nodig voor de (thuis)batterij

17-11-2021 | Het aantal zonnepanelen in ons land groeit zo sterk dat het terugleveren aan het net een probleem wordt in wijken waar het net…
RES-doelstelling haalbaar, nu starten met uitvoering

RES-doelstelling haalbaar, nu starten met uitvoering

1-7-2021 | De regionale energiestrategieën, die vandaag werden opgeleverd, hebben een forse impact op het elektriciteitsnet. Het afgesproken klimaatdoel van 35 terawattuur (TWh) duurzame opwek…