Netbeheerders publiceren landelijke capaciteitskaart voor producenten duurzame energie

16-4-2021 | De regionale netbeheerders hebben gezamenlijk een kaart gepubliceerd, waarop producenten van duurzame stroom kunnen zien waar in Nederland voldoende capaciteit is voor het leveren van energie aan het net. De landelijk overzicht helpt producenten die SDE++ subsidie (Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie) willen aanvragen voor het produceren van hernieuwbare energie. Bij die subsidieaanvraag is sinds 2019 een verklaring van de netbeheerder nodig dat er op de betreffende locatie ruimte op het elektriciteitsnet is om duurzame stroom (terug) te leveren, een zogenoemde transportindicatie.

De kaart, die te raadplegen is op capaciteitskaart.netbeheernederland.nl geeft voor heel Nederland weer waar op de netvlakken van de regionale netbeheerders voldoende transportcapaciteit op het elektriciteitsnet is om duurzame stroom te vervoeren en waar minder of geen ruimte meer is op het net. De kaart is bedoeld voor producenten die plannen maken voor grootschalige projecten (netaansluiting vanaf 3x80A) die energie leveren aan het elektriciteitsnet, zoals zonneparken. Wie duurzaam elektriciteit gaat produceren en daarvoor SDE++ subsidie aanvraagt is verplicht om een transportindicatie mee te sturen. De netbeheerder geeft in de transportindicatie aan of er op de gekozen locatie voldoende transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar is.

Op de kaart kunnen producenten vooraf zelf checken hoe groot de kans is dat een transportindicatie kan worden afgegeven. Regionaal waren dergelijke kaarten al beschikbaar en te raadplegen via de verschillende regionale netbeheerders, maar een totaaloverzicht ontbrak tot nu toe. De informatie op de kaart beperkt zich op dit moment nog tot de mogelijkheid om energie te leveren aan de netten van de regionale netbeheerders. Er wordt bekeken hoe de beschikbare capaciteit op de netten van landelijke netbeheerder TenneT kan worden geïntegreerd.

De informatie op de nu gepubliceerde kaart geldt als een indicatie. Bij concrete plannen moeten producenten altijd contact opnemen met de betreffende netbeheerder. In het algemeen geldt dat een aanvraag in een gebied dat niet rood (structurele congestie) is, altijd leidt altijd tot het verkrijgen van een transportindicatie. Een aanvraag in een rood gebied leidt echter niet per definitie tot een afwijzing van de transportindicatie; er wordt altijd bekeken wanneer de congestie opgelost en hoe dit past bij de realisatietermijn van het project. De kaarten worden regelmatig geactualiseerd.

Meer informatie

Raadpleeg hier de capaciteitskaart

Bekijk ook:

Schaarste op het net voor grote afnemers

Schaarste op het net voor grote afnemers

13-12-2021 | De bestaande, landelijke capaciteitskaart van de netbeheerders in ons land, wordt uitgebreid. Een extra ‘laag’ op de kaart geeft inzicht in de (afname)schaarste…
Subsidie nodig voor de (thuis)batterij

Subsidie nodig voor de (thuis)batterij

17-11-2021 | Het aantal zonnepanelen in ons land groeit zo sterk dat het terugleveren aan het net een probleem wordt in wijken waar het net…
RES-doelstelling haalbaar, nu starten met uitvoering

RES-doelstelling haalbaar, nu starten met uitvoering

1-7-2021 | De regionale energiestrategieën, die vandaag werden opgeleverd, hebben een forse impact op het elektriciteitsnet. Het afgesproken klimaatdoel van 35 terawattuur (TWh) duurzame opwek…